• Birincil Dil: Türkçe

  • Konu:  Kadın Araştırmaları

  • Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri

  • Yazar/lar: Selda TUNCER
    Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyoloji Bölümü

  • Tarih: 1 Ocak 2017

Bu çalışmanın amacı, sosyal bilimler araştırmalarında fotoğrafların farklı şekillerde kullanımının sağladığı olanakları aile fotoğrafları bağlamında tartışmaya açmaktır. Sosyo-kültürel ürünler olarak fotoğraflar sosyal bilimler için zengin bir inceleme alanı sunmasına rağmen, Türkiye’de akademik çalışmalarda hala yeterince ilgi görmemektedir. Bu makale, fotoğrafların sadece bir teknik ya da araç olarak kullanımının ötesinde bilimsel bilgi üretiminin farklı süreçlerinde etkin bir rol oynayacağı varsayımından hareketle, araştırmacıyla görsel imgeler arasında gelişen çok katmanlı karşılaşma ilişkisini ve bunun taşıdığı potansiyelleri çeşitli özgün deneyimlere başvurarak ele almaktadır. Bu bağlamda, gündelik görsel kültür üretiminin en yaygın imgelerinden olan aile fotoğraflarının aileye ilişkin ne tür anlatılar kurduğu; ve buna bağlı olarak, modern aile ideolojisi ve aile hayatına yüklenen anlamları, özellikle de toplumsal cinsiyet ve kadınlık bağlamında, ne şekillerde ürettiği ve/ya bozduğu seçilmiş fotoğraf örnekleri üzerinden feminist bir yaklaşımla incelenerek tartışılmaktadır.

Aile fotoğrafları, görsel imge, aile ideolojisi, toplumsal cinsiyet, araştırma deneyimi

Selda TUNCER  
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyoloji Bölümü