• Birincil Dil: Türkçe

  • Konu:  Kadın Araştırmaları

  • Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri

  • Yazar/lar: Ümüt AKAGÜNDÜZ
    Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi

  • Tarih: 1 Haziran 2016

II. Meşrutiyet dönemi kadın hareketi ve Şukufe Nihal’in hayat hikâyesini ilişkilendiren bir girişten sonra Şukufe Nihal’in “Bugünün Genç Kadınına” adlı makalesinin transkripsiyonunu ve çevirisini veren bu makale dönemin fikir hayatını ve kadınların bu hayattaki olan ve istenen rolünü incelemektedir. Şukufe Nihal bu yazısında kadınlara toplumun anneleri olduklarını hatırlatmakta, onları etraflarına bir bakmaya ve harekete geçmeye çağırmaktadır.

II. Meşrutiyet dönemi, kadın hareketi, annelik

Ümüt AKAGÜNDÜZ  
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi