• Birincil Dil: Türkçe

  • Konu:  Kadın Araştırmaları

  • Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri

  • Yazar/lar: Feryal SAYGILIGİL
    İstanbul Arel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü

  • Tarih: 1 Haziran 2014

Bu çalışmada Suat Derviş’in 1903–1972 gazeteci kimliğiyle 1930’lu yılların ikinci yarısında Cumhuriyet Gazetesi’nde yayımlamış olduğu yoksullarla, evsizlerle, hastalarla, işsizlerle, işçi kadınlarla, genç kadınlarla, çocuklarla yapmış olduğu röportajları gündeme getirilecektir. 1920’li yıllardan itibaren Suat Derviş’in çeşitli gazete ve dergilerde yazıları yayımlanmaya başlar. 1932 yılında gazeteciliği meslek edinir, bu yıllarda romanları da gazete ve dergilerde tefrika halinde yayımlanmaya devam eder. Suat Derviş’in politik kimliğinin gölgesinde kalan gazetecilik kimliği gereği kadar irdelenmemiştir. Derviş’in yaptığı röportajlar üzerinden hem bir kadın gazeteci olarak duruşu hem de adı geçen dönemde Cumhuriyet Gazetesi’nde sesleri duyurulanların dile getirdikleri tartışılmaya çalışılacaktır. Çalışmanın erken Cumhuriyet dönemi emek tarihi çalışmalarına bir katkı sunması amaçlanmaktadır.

Suat Derviş, Cumhuriyet Gazetesi, erken dönem cumhuriyet dönemi, emek tarihi, yoksulluk

Feryal SAYGILIGİL
İstanbul Arel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü