• Birincil Dil: Türkçe

  • Konu:  Kadın Araştırmaları

  • Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri

  • Yazar/lar: Duygu ÇAYIRCIOĞLU
    Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü Yüksek Lisans Mezunu

  • Tarih: 1 Haziran 2014

Bu çalışmanın amacı Demir Leydi The Iron Lady, Phyllida Lloyd, 2011 filmi üzerinden mekan ve cinsiyet ilişkisini ele almaktır. Kamusal ve özel alan kavramları ile birlikte erillik-dişilik, etkin- edilgen, mantıklı-duygusal gibi karşıtlıklarla sınırlandırarak filmin analizi yapılmaya çalışılacaktır. Aynı zamanda filmin, anaakım sinema filmlerindeki kadın temsillerinden farklı bir örnek ve kalıplaşmış kadın stereotipine alternatif bir temsil biçimi oluşu da çalışmada yapılacak olan değerlendirmenin bir parçasını oluşturacaktır.

kamusal alan, özel alan, mekan, cinsiyet, sinemada kadın temsilleri, Demir Leydi

Duygu ÇAYIRCIOĞLU
Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü Yüksek Lisans Mezunu