• Birincil Dil: Türkçe

  • Konu:  Kadın Araştırmaları

  • Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri

  • Yazar/lar: Aynur DEMİRDİREK
    ODTÜ, Türk Dili

  • Tarih: 1 Haziran 2014

Meşrutiyet Sonrasında Müslüman Osmanlı Feministlerinin Gayrimüslim Kadınlarla Etkileşimi Bu makale Müslüman ve Müslüman-Türk Osmanlı feministlerinin farklı etnik ve dini kimlikten kadınlarla nasıl bir etkileşim yaşadıklarını, kendilerini ve Müslüman olmayan ama kendileri gibi – yeni platformlarda seslerini duyurmak için inisiyatif alan – kadınları nasıl algıladıklarını betimliyor. Çalışmada temel kaynak olarak Meşrutiyet sonrasında yayımlanmış Osmanlı Türkçesi kadın dergileri taranmıştır. Her ne kadar Osmanlı modernleşme sürecinde feministler mücadelelerini kendi etnik ve dini cemaatleri içinde sürdürmüşlerse de birbirlerinin varlığından haberdardılar ve birbirlerini etkilemişlerdir. Kadınların kurtuluşuna dair heyecanlarını ve o dönemdeki iletişimlerini etkileyen karmaşık etkenleri yansıtan bu kadın sesleri, büyük ölçüde kadın hareketinin milliyetçileşmesinden önceki döneme aittir.

Osmanlı kadın dergileri, Osmanlı feministleri, Osmanlı modernleşmesi, Müslüman Osmanlı kadınları, Meşrutiyet

Aynur DEMİRDİREK  
ODTÜ, Türk Dili