• Birincil Dil: Türkçe

  • Konu:  Kadın Araştırmaları

  • Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri

  • Yazar/lar: Esra SARIOĞLU
    Yeditepe Üniversitesi

  • Tarih: 1 Haziran 2014

Küresel Çağda Modern Kadın İşçileri Bulmak: Türkiye’de Kurumsal Perakende Sektöründe İstihdam ve Eğitim Pratikleri According Bu makale, Türkiye’de küreselleşmeyle birlikte hizmet sektöründe oluşan yeni bir kadın işgücünü incelemektedir. Bunu özellikle kurumsal perakende sektörünün kadın işçide aradığı beceri şartlarına odaklanarak yapmaktadır. Etnografik çalışmayı ve derinlemesine mülakatları içeren onbeş aylık bir saha çalışmasına dayanan bu araştırmada, kurumsal perakende sektöründeki işverenlerin kadın işçileri ise alırken ve eğitirken hedefledikleri müşteri kitlesinin kültürel zevk ve beklentilerini dikkate aldıklarını gösteriyorum. Seküler eğilimli ve Batılı bir yaşam tarzı süren hedef müşterilerini cezbetmek için ‘modern’ bir işgücü yaratmayı hedefleyen işverenler, işe alacakları kadınların halihazırda belli yeteneklere ve belli bir dış görünüşe sahip olmasını istiyorlar. Toplumsal cinsiyet ve emek çalışmalarının Bourdieu yorumları üzerine bina edilen bu makalede toplumsal cinsiyet, küreselleşme ve emek literatürünü Türkiye’de hizmet sektöründe ortaya çıkan yeni kadın işgücüne odaklanarak birleştiriyor ve genişletiyorum.

Estetik emek, Türk modernleşmesi, kadın, hizmet emeği, habitus

Esra SARIOĞLU
Yeditepe Üniversitesi