• Birincil Dil: Türkçe

  • Konu:  Kadın Araştırmaları

  • Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri

  • Yazar/lar: Amy MİLLS

  • Tarih: 1 Aralık 2013

Bu yazı ile Amy Mills Akbaba dergisinden bir karikatürün, İstanbulluluk ve milliyetçilik kurgusu ile biçimlenen sokak dolayımıyla bir okumasına girişiyor. Ulusal aidiyetin dışlayıcı mekansallığı üzerine kısa bir tartışma ile kentlilik, millet ve toplumsal cinsiyet kategorilerinin farklı birlikteliklerini açığa seriyor.

Başörtüsü, Satir, İstanbul, karikatür, modernlik, Akbaba

Amy MİLLS