• Birincil Dil: Türkçe

  • Konu:  Kadın Araştırmaları

  • Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri

  • Yazar/lar: Nisan KUYUCU
    Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

  • Tarih: 1 Haziran 2015

Kadına yönelik şiddet uluslararası hukukta kadına yönelik ayrımcılığın bir türü olarak tanımlanmaktadır. Mart 2015 itibariyle AİHM’nin incelediği kadına yönelik şiddet davalarının yalnızca 15 tanesinde başvurucular ayrımcılık yasağının ihlal edildiğini ileri sürmüştür. Bu tespit, uluslararası hukukun kadına yönelik şiddet ile kadına yönelik ayrımcılık arasında kurduğu doğrudan bağın AİHM’ye yapılan başvurulara yansımadığını göstermektedir. Bunun yanı sıra, AİHM’nin önüne çok az sayıda kadına yönelik şiddet davası götürülmüştür. Bu makalede, AİHM’nin önüne gelen kadına yönelik şiddet davası sayısının azlığı ve özel olarak da 14. madde başvurularının çoğunlukla erkekler tarafından yapılıyor olması ile AİHM’nin kadına yönelik şiddet davaları bağlamında ayrımcılık yasağını nasıl değerlendirdiği arasında bir ilişki olup olmadığı araştırılacaktır.

Ayrımcılık yasağı, kadına yönelik şiddet, kadına yönelik ayrımcılık, AİHM, AİHS

Nisan KUYUCU  
Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi