• Birincil Dil: Türkçe

  • Konu:  Kadın Araştırmaları

  • Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri

  • Yazar/lar: Göze ORHON
    Hacettepe Üniversitesi Fakültesi

  • Tarih: 1 Haziran 2014

Bu yazı 12 Eylül 1980 darbesinin farklı politik gruplardaki kolektif belleği üzerine yürütülmüş bir çalışmanın alan araştırması deneyimini içeriden ve dışarıdan konumları ve çoğul kimlikler açısından tartışmaktadır. Yazı temel olarak, içeriden ve dışarıdan konumlarının sabitlenemez olduğu, bu konumların ancak süreğen bir müzakere yoluyla belirlendiği ve yeniden belirlendiği savı üzerine kuruludur. Bu savı alan araştırmamda yaşadığım karşılaşmalarda farklı toplumsal kimliklerim – politik, profesyonel kimlikler ve toplumsal cinsiyet kimliğim – zemininde içeriden ve dışarıdan konumlarının nasıl müzakere edildiğini ortaya koyarak tartıştım. Bu konumların sadece farklı toplumsal kimlikler değil, aynı zamanda farklı durumsallıklar altında da değişken olduğunu ortaya koyabilmek için, alan araştırmasını gerçekleştirdiğim özgül bağlamın bu konumların müzakeresinde nasıl bir anlamı olduğunu da ortaya koydum. Diğer tüm kimlikler toplumsal cinsiyet kimliği zemininde müzakere edildiği için toplumsal cinsiyet kimliğini diğer kimliklerle ve araştırmanın özgül bağlamı ile ilişkisel olarak ele aldım ve toplumsal cinsiyet kimliğime dair algının, ehlileştirme, emniyet atfetme, görünmezleştirme gibi stratejiler ile içeriden ve dışarıdan konumlarının müzakeresinde nasıl etkili olduğunu ortaya koydum.

Özdüşünümsellik, içeriden ve dışarıdan konumları, çoğul kimlikler, toplumsal cinsiyet kimliği, kolektif bellek

Göze ORHON
Hacettepe Üniversitesi Fakültesi