• Birincil Dil: Türkçe

  • Konu:  Kadın Araştırmaları

  • Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri

  • Yazar/lar: Berfin VARIŞLI
    Maltepe Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü, Doktora Öğrencisi

  • Tarih: 1 Haziran 2014

Eleştirel Erkeklik İncelemeleri İnisiyatifi (EEİİ), 26 Nisan’da Ankara’da “Ağır Erkeklik: Erkekliğin Ağırlığı” adını verdiği bir atölye düzenledi. Ankara Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin (KASAUM)’un ev sahipliğinde gerçekleştirilen atölye, bundan önce Trabzon, İzmir ve İstanbul’da düzenlenen diğer atölyelerin bir devamı niteliğindeydi.

Ağır erkeklik, Erkeklerin ağırlığı, Eleştirel erkek

Berfin VARIŞLI  
Maltepe Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü, Doktora Öğrencisi