• Birincil Dil: Türkçe

 • Konu:  Kadın Araştırmaları

 • Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri

 • Yazar/lar:

  Bilge ŞAHİN  This is me (Primary Author)
  BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
  0000-0003-2101-7074
  Türkiye

 • Tarih: 

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde cinsel şiddet suçları sistematik ve yaygın bir şekilde işlenmektedir. Bu suçlarla mücadele etmek için uluslararası örgütler ve hükümet dışı kuruluşlar Kongo’da hukuk sistemine yardımda bulunmaktadırlar. Bunun için uluslararası aktörler Kongo hukuk sisteminin cinsel şiddet suçları alanında güçlendirilmesine, cinsel şiddet suçlarına maruz kalan kadınların adalete erişmelerine ve bu suçları işleyen kişilerin cezalandırılmasına odaklanmaktadır. Cinsel şiddet suçları barış zamanı kadınlara yönelik şiddetin savaştaki bir uzantısı olarak ortaya çıkmasına rağmen, uluslararası alanda bu suçlar ele alınırken toplumsal cinsiyet göz ardı edilmiştir. Cinsel şiddet suçlarının hukuki çerçevede ele alınması önemli olmakla birlikte, bu suçların tanımında ve çözüm sürecinde toplumsal cinsiyetin göz ardı edilmesi, bu suçların ortadan kaldırılması için büyük engel teşkil etmektedir. Cinsel şiddet suçlarıyla mücadele için sadece hukukla sınırlı kalmayarak iktidarın kadına hem fiziksel hem de sistematik şiddeti meşru kıldığı ekonomik, siyasi ve sosyal alanları da kapsayacak şekilde mücadele vermek gerekmektedir.

Savaşta Cinsel Şiddet Suçları, Toplumsal Cinsiyet, Eleştirel Hukuk Teorisi