• Birincil Dil: Türkçe

 • Konu:  Kadın Araştırmaları

 • Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri

 • Yazar/lar:

  Osman ARASLI  (Primary Author)
  TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ, ERBAA SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, İLETİŞİM VE TASARIMI BÖLÜMÜ, İLETİŞİM TASARIMI VE MEDYA ANABİLİM DALI
  0000-0001-9235-3724
  Türkiye

 • Tarih: 

Tüketim kültürü ve ideolojisini meşrulaştıran reklamlar, kadınlara sadece bir takım ideal kimlikler sunmazlar. Aynı zamanda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özgü reklamların örneklediği gibi feminizm ve feminist değerler, kapitalist tüketim kültürünün birer aracına indirgenirler. Bu yüzden çalışmada, Türkiye’deki televizyon kanallarında yayınlanan dört reklam filmi Fransız Dilbilimci Roland Barthes’ın “göstergebilim modeli” kullanılarak analiz edilmiştir. Günümüz kapitalist değerleriyle uyumlu olarak reklamlarda feminist kazanımların, tüketim kültürüyle ilgili göstergelerle iç içe geçirildiği ve metalaştırıldığı saptanmıştır. Öte yandan kadın kimliğinin bir takım mitlerle neoliberal kapitalist düzene göre yeniden tanımlanarak tüketim kültürünün birer öznesi şeklinde konumlandırıldığı tespit edilmiştir.

Feminizm, Kapitalizm, Tüketim Kültürü, Reklam