• Birincil Dil: Türkçe

  • Konu:  Kadın Araştırmaları

  • Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri

  • Yazar/lar: Şahinde YAVUZ  
    Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü, Karadeniz Teknik Üniversitesi İletişim Fakültesi PHd , Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, Ankara Üniversitesi

    Özlem ŞENDENİZ  
    Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü, Karadeniz Teknik Üniversitesi İletişim Fakültesi PHd , Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, Ankara Üniversitesi

  • Tarih: 1 Haziran 2013

Kadınların direniş hikâyeleri, onların özel ve kamusal alanda yer alan rolleri gibi çoğu kez, görmezden gelinmekte, yok sayılmakta, unutulmaktadır. Bu çalışma, yerel eksenli çevreci bir toplumsal hareket olan, Fındıklı HES Muhalefeti içerisindeki kadınların direniş deneyimlerini açığa çıkarma amacıyla yapılmıştır. Çalışmada, HES’lerin yapılmasının görüşülen katılımcıların hayatlarına nasıl etkide bulunduğu, kadınların HES’ler ve kendi gelecekleri hakkında neler düşündükleri, HES’leri protesto ederek alanlara inmiş, gösterilere katılmış katılımcıların hayatlarında ve dünyayı algılama biçimlerinde bir değişmenin olup olmadığını saptamak, değişim varsa, bu değişimin katılımcı kadınların toplumsal cinsiyet ilişkilerinde nasıl bir dönüşüme yol açtığını ortaya koymak hedeflenmiştir. Araştırma, Rize’nin Fındıklı ilçesinde yaşayan 17 kadınla derinlemesine görüşmeler yapılarak gerçekleştirilmiştir.

HES, yeni toplumsal hareketler, kadın, deneyim, direniş

Şahinde YAVUZ  
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü, Karadeniz Teknik Üniversitesi İletişim Fakültesi PHd , Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, Ankara Üniversitesi

Özlem ŞENDENİZ  
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü, Karadeniz Teknik Üniversitesi İletişim Fakültesi PHd , Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, Ankara Üniversitesi