• Birincil Dil: Türkçe

  • Konu:  Kadın Araştırmaları

  • Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri

  • Yazar/lar: Pınar Melis Yelsalı PARMAKSIZ

  • Tarih: 1 Ocak 2012

Dijital platformlar arasında bloglar kendini ifade etme ve kolektif kimlik süreçleri açısından popüler anlatısal kaynaklardır. Bu açıdan anne blogları bireysel ve kolektif olarak iki tür ifade biçiminin ortaya çıkmasına olanak veren, bunu da toplumsallaşmanın iki farklı biçimi olan fiziksel mekanda ve dijital mekanda gerçekleştiren örneklerdir. Buradan hareketle bu makalenin amacı bir yandan blog alanının özellikle anneler için gerek kişisel ifadeyi mümkün kılan, gerekse dayanışmacı topluluklar kurmayı sağlayan özelliklerini değerlendirme, diğer yandan bu bloglar aracılığıyla annelerim kimlik oluşturma patriklerini incelemektir. Bu makale özel olarak, anneliliğin Türkiye’de değişen ve dönüşen anlamını anne bloglarından yola çıkarak analiz etmeyi hedeflemektedir. Bu makale iki aşamalı bir veri toplama sürecine dayanmaktadır: İlk önce ulusal düzeyde aile ve kadın blogları kategorilerinde en iyi blog ödüllerine aday gösterilen blog yazarlarına geleneksel bir soru kağıdı gönderilmiş, sonrasında yarı yapılandırılmış bir soru kağıdı anne blog yazarları arasında “internet mim”i olarak dolaşıma girmiştir; bu haliyle araştırmanın örnekleminin geleneksel kartopu yöntemini taklit eden bir tarzda oluşturulduğu söylenebilir. Söz konusu bloglarda yer alan tartışmalar ve başlatılan kampanyalar da ayrıca analize dahil edilmiştir.

Blog alanı, Anne alanı, Anne blogu, Annelik

Pınar Melis Yelsalı PARMAKSIZ