• Birincil Dil: Türkçe

  • Konu:  Kadın Araştırmaları

  • Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri

  • Yazar/lar: İrem İNCEOĞLU
    Middlesex Üniversitesi, Medya Departmanı

  • Tarih: 1 Ocak 2012

Bu makalenin amacı feminist söylemlerin küresellesme hareketleri kapsamında ele alınışına yönelik gelişmekte olan ve Türkçe’ye çevirisi sınırlı olan literatürü tanıtmanın yanı sıra Avrupa’da çeşitli platformlardaki sosyal hareketliliklere kişisel katılımım sırasındaki gözlemlerime dayalı analizlerin paylaşılmasıdır. Makalede değinilecek konular sırasıyla küresel boyutta kadın hareketlerinin tarihselliği; alternatif küresel hareketlerin çıkış noktası ve gelişme süreci; kadın/feminist hareketlerin alternatif küresel hareketlere katılımında karşılaşılan engeller; kadın hareketlerinin bu engeller karşısında geliştirdikleri direniş stratejileri; feminist aktivistlerin tanımladıkları ‘düşman baskı sistemleri.’ Bu konulardaki literatür analizini takiben de alternatif küreselleşme hareketlerine feminist söylemi dahil etme çabalarının bir örneği olarak NextGENDERation Ağı ve sadece bir kadın meselesi olmayı reddetme çabaları tartışılacaktır.

NextGENDERation Ağı, tarihsellik, ‘düşman baskı sistemleri, ‘ alternatif küresel hareketler

İrem İNCEOĞLU  
Middlesex University, Media Department