• Birincil Dil: Türkçe

  • Konu:  Kadın Araştırmaları

  • Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri

  • Yazar/lar: M Tuğba KAYA
    Ankara Üniversitesi Fakültesi Doktora

  • Tarih: 1 Ocak 2012

Ankara Yukarı Dikmen’de, üst-orta sınıf seçkinlerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan alışveriş merkezi ve plazalarla çevrili bir gecekondu bölgesi vardır. Bu bölgenin büyük getirim değerini kullanmak için “her türlü yöntemle” ele geçirmeye çalışanlar ile buna karşı beş yıldır farklı dayanışma ve mücadele yöntemleri geliştiren, direnme hatları oluşturan gecekondu sakinleri arasında çok boyutlu bir kavga sürmektedir. Yazıda, bu bölgede geçirilen zamanda yapılan gözlemler ile dokuz kadın ile yapılan “derinlemesine görüşme” sonucunda semt sakini kadınların sosyoekonomik durumlarının yanı sıra esasen, ağırlıkla son beş yılda gecekondu yıkımlarına karşı çıkan kadınların gündelik yaşam koşullarının ne şekilde etkilenip değiştiğine odaklanılmaktadır.

Gündelik yaşam, kadınlar, gecekondu, değişim, dayanışma

M Tuğba KAYA  
Ankara Üniversitesi Fakültesi Doktora