• Birincil Dil: Türkçe

  • Konu:  Kadın Araştırmaları

  • Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri

  • Yazar/lar: Mustafa ŞAHİN
    TBMM

  • Tarih: 1 Haziran 2011

TCDB yazını, etkileşim ve ilişki içinde iki ana hatta gelişmektedir. Biri, toplumsal cinsiyet perspektifinden devlet bütçesi veya yerel yönetim bütçelerinin analizine dönük çalışmalardır. Bu çalışmalar, bütçe konusunda anaakım yaklaşımların ve hatta diğer heterodoks yaklaşımların eleştirel analizlerine odaklanmaktadır. Bu bağlamda bütçe politikalarının kadın/kız çocukları ve toplumsal cinsiyet ilişkileri üzerine etkilerini değerlendirmek için farklı kavramlar ve metotlar geliştirilmektedir.Diğer hat ise bütçenin uygulamalı ve politik müzakere boyutlarına odaklanmaktadır. TCDB inisiyatifleri bir dizi ülkede yakın yıllarda toplumsal cinsiyet perspektifin bütçe sürecinin hazırlanması, kanunlaşması, uygulanması ve denetimi aşamalarına dâhil edilmesine dönük çalışmalardır. TCDB inisiyatifleri cari bütçe sürecinin tüm aşamalarında toplumsal cinsiyetin anaakımlaştırılmasını dönük çaba içindedir.

Toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme, feminist politik ekonomi, heterodoks ekonomi, bütçe süreci, toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme inisiyatifleri

Mustafa ŞAHİN  
TBMM