• Birincil Dil: Türkçe

  • Konu:  Kadın Araştırmaları

  • Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri

  • Yazar/lar: Rania ANTONOPOULOS
    * Senior Scholar and Gender Equality and the Economy Program Director, Levy Economics Institute of Bard College

    Kijong KİM  
    ** Research Scholar, Levy Economics Institute of Bard College.

  • Tarih: 1 Haziran 2011

Gelişmekte olan ülkelerde son zamanlarda gerçekleştirilen sosyal koruma inisiyatifleri toplumsal cinsiyet eşitliği gündemine dokunarak önemli bir politika alanı sunmaktadır. Savunmasız yoksul hanelere geçim geliri sağlayan çeşitli araçlar kadının güçlenmesinde de faydalı olabilir. Bu girişimlerde, tüketici olarak kamu transferlerinin pasif alıcısı olmak yerine, üreten olarak aktif katılım, hem toplum hem de aile içinde toplumsal cinsiyet dinamiklerini dönüştürebilir. Bu yazıda öncelikle, yaşam döngüsü analiz çerçevesi kullanılarak toplumsal cinsiyet temelli risk ve kırılganlıklar tespit edilmekte ve daha sonra mevcut sosyal koruma politikaları – emeklilik, girdi teşvikleri, gıda güvenliği, eğitim ve sağlık hizmetleri ve istihdam garantisi programları – değerlendirilmektedir. Sosyal koruma politikaları ücretli çalışma ve bakım iş ve yükünü dengeleyerek kadının statüsünü geliştirme potansiyeli taşır.

Sosyal Koruma, Dönüşüm, Üretken Katılım, İstihdam Garantisi Programları

Rania ANTONOPOULOS  
* Senior Scholar and Gender Equality and the Economy Program Director, Levy Economics Institute of Bard College

Kijong KİM
** Research Scholar, Levy Economics Institute of Bard College