• Birincil Dil: Türkçe

  • Konu:  Kadın Araştırmaları

  • Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri

  • Yazar/lar: Özge ÖZAY
    Çağ Üniversitesi, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi

  • Tarih: 1 Haziran 2011

Bu çalışmanın amacı teorik olarak ticaret politikasının emek piyasasındaki etkilerini toplumsal cinsiyet ve işgücü niteliğine göre ayrıştırılmış bir biçimde incelemektir. Makale, amacına yönelik olarak öncelikle ana-akım ticaret teorisini tartışmakta. Daha sonra feminist ticaret kuramının yardımıyla son 30 yılda dünya ekonomik sistemindeki dönüşümlerin toplumsal cinsiyet açısından ve gelişmekte olan bir ülke perspektifinden açıklamaya çalışmaktadır. Çalışma, dış ticaret politikalarının cinsiyete dayalı ücret farklılıkları ve/ veya kadın istihdam yoğunluğu açısından etkilerini inceleyen ampirik çalışmaları tarayarak, ülkenin seçtiği küresel rekabetle baş edebilme stratejisinin ekonomik sınıf ve toplumsal cinsiyet arasındaki etkileşimleri belirlediğini savunmaktadır.

Dış ticaret politikası, toplumsal cinsiyet eşitsizliği, cinsiyete dayalı ücret eşitsizliği, kadın emeği talebi, teknolojik değişim

Özge ÖZAY  
Çağ Üniversitesi, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi