• Birincil Dil: Türkçe

  • Konu:  Kadın Araştırmaları

  • Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri

  • Yazar/lar: Gül YAŞARTÜRK

  • Tarih: 25 Aralık 2019

Hollywood sinemasında anne temsilleri özellikle Stella Dallas (1939), A Woman Under the Influence (1974) ve Kramer vs Kramer (1979) filmlerinde karşımıza çıkan belli kalıplara sıkışmıştır. Hollywood sineması patriyarkal mitleri ebedileştirmektedir ve Batı kültürünün anne temsillerini iyi anne, kötü anne, kahraman anne ve zayıf anne olmak üzere dört genel kategori altında başlıklandırmak mümkündür. Çalışmada, 2017 ve 2018 yıllarında çekilmiş The Florida Project, Lady Bird, Three Bilboards Outside Ebbing Missouri ve Tully anne karakterler aynı zamanda baş karakter olarak da konumlandıkları için örneklem olarak seçilmiştir. Seçilen filmler, Hollywood filmlerinde anne temsillerinin sıkıştığı kategorileri aşıp aşmadıkları, anne karakterlerine aynı zamanda özne dişil bireyler olarak bakıp bakmadıkları sorusundan hareketle analiz edileceklerdir.

Hollywood Cinema, mother representations

Gül YAŞARTÜRK