• Birincil Dil: Türkçe

  • Konu:  Kadın Araştırmaları

  • Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri

  • Yazar/lar: Çiğdem Yasemin ÜNLÜ

  • Tarih: 26 Mayıs 2019

Bu makalede, feminist yöntemi, Bursalı Terzilerle ilgili etnografik araştırmam kapsamında yaşadığım

alan deneyimleri üzerinden tartışıyorum. Çalışmamda, Bursa’daki bir terzi dükkânını yarı-kamusal

alan olarak okuyarak, kadınların bu mekânı nasıl deneyimlediğini araştırdım. Bu makalede, öncelikle

alana çıkarken feminist yöntem bağlamında araştırmamı yöntemsel olarak nasıl

konumlandırabileceğime dair sorgulamalarımla işe başlıyorum. Ardından, araştırmacı-araştırılan

ilişkisine dair alan deneyimlerim üzerinden yürüttüğüm tartışma ve yazma sürecinde karşı karşıya

geldiğim sorularla devam ediyorum. Bu makale ile feminist yöntem tartışmalarına ve araştırmacının

sesini duyurmayı hedefleyen çalışmalara katkıda bulunmayı amaçlıyorum.

Feminist yöntem, alan deneyimleri, etnografik araştırma, araştırmacı-araştırılan ilişkisi

Çiğdem Yasemin ÜNLÜ