• Birincil Dil: Türkçe

  • Konu:  Kadın Araştırmaları

  • Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri

  • Yazar/lar: Nejat ULUSAY

  • Tarih: 1 Ocak 2011

Bu çalışmada, 1990’lı yıllarda özellikle ABD’de bağımsız sinemanın bir parçası olarak ortaya çıkan ve Britanya’da da birkaç yönetmenin filmleriyle karşılığını bulan ‘Yeni Queer Sinema’ akımı ile söz konusu akımın öncesindeki dönemlerde sinemanın sunduğu eşcinsellik temsilleri üzerinde durulmaktadır. Çalışmada, queer kuram ve bu kuramdan yola çıkılarak geliştirilen queer film çalışmalarına ilişkin bir çerçeve sunulmakta ve ‘Yeni Queer Sinema’nın nasıl ortaya çıktığı, hangi sinemacıların bu kategori içinde değerlendirildikleri ve bu sinemacıların filmlerinin biçim ve içerikle ilgili özellikleri gibi konular ele alınmaktadır. Çalışma ayrıca, queer sinemanın öncülerinden de söz etmekte ve ‘Yeni Queer Sinema’nın yaklaşık yirmi yıl sonrasındaki görünümünü, yani bugünkü durumunu analiz etmektedir.

eşcinsellik, sinemada eşcinsellik, queer kuram, queer film çalışmaları, ‘Yeni Queer Sinema’

Nejat ULUSAY