• Birincil Dil: Türkçe

  • Konu:  Kadın Araştırmaları

  • Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri

  • Yazar/lar: Alev ÖZKAZANÇ  Fevziye SAYILAN  Elif E AKŞİT

  • Tarih: 1 Haziran 2018

Bu çalışma Türk Traktör şirketinin Filizlerin Mucizeleri adlı sosyal sorumluluk projesi kapsamında, Ankara Üniversitesi KASAUM adına Kasım 2016-Haziran 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilen “Meslek Lisesi Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyete Dayalı Meslek Seçimine İlişkin Bakış ve Tutumları” adlı araştırmanın kızların mesleki teknik eğitimi konusundaki güncel ve tarihsel literatürle birleştirilerek toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifinden çerçevelendirilmesi amacını taşımaktadır. Kızların teknik mesleki eğitimine etki eden faktörleri ortaya koymak ve bu konudaki bilgi açığını varolan araştırmalar ve bu araştırmayı bir araya getirerek kısmen de olsa doldurmak amacı gütmektedir. Bu eksiklik o denli derindir ki, örneğin söz konusu araştırmada özel olarak konu edinilen otomotivle ilgili teknik dallarda okuyan kız öğrencilerle ilgili yapılmış herhangi başka bir araştırmaya rastlanmamaktadır. Araştırma alanına ilişkin mevcut veri birikiminin bu yetersizliği sebebiyle burada takdim edilen araştırma keşfedici türde bir çalışmadır ve görüşülen öğrenci kızların hem az sayıda kızın öğrenim gördüğü erkeklere mahsus sayılan böyle bir alanda var olmaktan dolayı mutlu ve ayrıcalıklı hissederken hem de daha çok kızın bu alanları seçmesini istedikleri, emekçi ailelerde ebeveyn ve özellikle babaların desteği gibi sonuçlar sunmaktadır.

Alev ÖZKAZANÇ  Fevziye SAYILAN  Elif E AKŞİT