• Birincil Dil: Türkçe

  • Konu:  Kadın Araştırmaları

  • Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri

  • Yazar/lar: Menekşe İLDAN

  • Tarih: 1 Ocak 2010

Günlük hayatın dönüşümünü kadının kolektif imgelem düzeyinde nasıl bir soyutlamaya tabii tutulduğunu izleyerek açığa çıkarmak mümkündür. Fotoğraf, resim, giysi veya herhangi bir nesne gündelik hayatın şifrelerinin çözülmesine fırsatlar sunmaktadır. Günümüz reklamlarının yanında çok masum gibi dursa da, 1911 Türkiye’si için oldukça cesur bir poz olduğu söylenebilir. Reklamdaki genç kadın modelin daha çok Avrupalı bir kadın gibi görülmesi hedeflenmiş. Markanın yabancı olmasının da bunda payı var kuşkusuz. Batıcı bir dergi de olsa Şehbal ve Redözü markası ürünü tanıtacak kadının Müslüman ve Türk olmasına yer verecek bir toplumsal ortama sahip değildi kuşkusuz. Avrupalı da olsa, genç kadın iç çamaşırı reklamı için poz da vermiş olsa, kadının masumiyeti başındaki taç, yüzünün hafifçe eğik durması, bakışlarındaki yumuşaklık, uzaklara dalmışlık ve yalvarışla ön plana çıkarılmıştır.

Menekşe İLDAN