• Birincil Dil: Türkçe

  • Konu:  Kadın Araştırmaları

  • Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri

  • Yazar/lar: Mithat Kutlar
    Avesta Yayınları

  • Tarih: 1 Haziran 2010

Kadın sorunu yalnızca Osmanlıda değil dünyanın her yerinde temel bir toplumsal sorun olagelmiştir. Osmanlı kadınları bu sorunun çözümünde erkeklerin dayanışmasını önemsemişler, Osmanlı erkekleri de kimi zaman modernist korumacı söylemin içinden, kimi zaman da dışına çıkarak onlara destek vermeye çalışmışlardır. Örneğin Osmanlı kadın hareketiyle beraber anılan Kadınlar Dünyası gazetesini çıkaran Ulviye Mevlan’ın eşi Mevlanzade Rıfat kadın hareketlerinin güç kazandığı tüm ülkelerde, kadın hareketlerinin erkekler tarafından da desteklendiğini vurgulamış; buna bağlı olarak kadın ve erkeğin birlikte mücadele etmesinin önemine vurgu yapmıştır. Bu makale, Mevlanzade Rıfat’ı, dönemin erkek aydınlarının açılımsızlığına düşmüş ve bazı geleneksel kadın rollerini korumaktan yana fikirler beyan etmiş olsa da Osmanlı feminist yazınına yaptığı önemli katkılarıyla öne çıkan şahsiyetlerden biri olarak anlatacaktır.

Mevlanzade Rıfat, Erkekler Dünyası, Osmanlı kadın hareketi, evlilik, dergiler

Mithat Kutlar  
Avesta Yayınları