• Birincil Dil: Türkçe

  • Konu:  Kadın Araştırmaları

  • Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri

  • Yazar/lar: Esra GEDİK

  • Tarih: 1 Haziran 2018

Toplumsal cinsiyetin farklı temsillerinin görülebildiği alanlardan biri de yerli diziler ve dizi karakterleridir. İzleyici dizi karakterleri ile özdeşim kurabilmektedir. Kahramanlara yakınlaşırlar, kötülere karşı aralarında bir bağ kurulur. Bu nedenle, bu çalışmada Sıfır Bir dizisinde mahalleyi koruma amacıyla bir araya gelen erkek karakterlerin seyirci ile kurduğu homososyal bağlar incelenmektedir. Bunu yaparken Sıfır Bir dizisinde karşımıza çıkan erkeklik halleri makalede analiz edilmiştir. Makalenin izleyici erkekler üzerindeki etkilerini incelemek için 15 üniversite öğrencisi ile yarı yapılandırılmış görüşme yapılmıştır. Dizinin genç erkek izleyici ile erkek olma ve şiddet arasındaki bağı pekiştiren ve normalleştiren bir ilişki kurduğu görülmüştür. Dizi üzerinden ‘gerçek erkek’ algısı yaratılmış ve prime time dizilerdeki ‘cici’ erkeklere nazaran Sıfır Bir dizisinde küfreden, şiddet uygulayan, öldüren karakterlerin ‘gerçek erkek’ olarak kabul edildiği görülmüştür.

Esra GEDİK