• Birincil Dil: Türkçe

  • Konu:  Kadın Araştırmaları

  • Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri

  • Yazar/lar: Ayse DAYI

  • Tarih: 1 Haziran 2009

1960’ların sonu 1970’lerin basinda ivme kazanan Amerikan Kadın Sağlığı Hareketinin amacı kadınların üreme hayatlarındaki tıbbileşmeyi azaltmak ve kadınların kendi bedenleri ve sağlıklari üzerindeki güç ve haklarını arttırmaktı. Esas amaç kadınların sağlık hizmetlerinde güç kazanmaları idi. Kadın üreme sağlığı literatüründe güç kazanma kavramının empowerment Amerikan Kadın Sağlığı Hareketi ile ilintili olarak ve özellikle de çalışanların degil de hizmet gören kadınların gözünden yeterince araştırılmamış olması üzerine, 2001 ve 2002 senelerinde, Kadın Sağlığı Hareketi’nin 21. yuzyıldaki mirasini araştırmak ve kadınların güç kazanmayı nasıl tanımladıkları ve deneyimlediklerini bulmak icin Amerika’nın kuzeydoğusunda iki kadın saglığı merkezinde araştırma yürüttüm. Bulgularıma göre kadınlar doğum kontrolü ve kürtaj hizmetlerinde guc kazanımını kontrolü eline almak degil de kendini güvende hissetmek ve saygı duyulmasi şeklinde yorumluyor ve deneyimliyorlardı. Kadınlar, genel literatürde hizmetlere ulaşım access ve hizmet dağılım şekilleri service delivery characteristic olarak tanımlanan boyutları, saygı ve insancıl bakım olarak yorumladılar. Bu da feminist sağlık hizmeti modellerinde vurgulanan hizmet/bakım etiğinin ve bunun guc kazanımına yakın ilişkisinin kadınlar tarafindan da tanındığını gösteriyor. Fakat, kadınların güç yerine güven üzerinde duruşları ve bu merkezler dışındaki jinekolojik ve kürtaj hizmetlerinde hissettikleri savunmasızlık ve onları yargılayan, onlara hükmetmeye çalışan, ve insancıl olmadığını düşündükleri deneyimleri, Amerika’da tıbbın ve kürtaj karşıtı hareketin Kadın Sağlığı Hareketi ve kadınların üreme sağlığında güç kazanımları üzerindeki etkisini gösteriyor.

Kadın Sağlığı Hareketi, güç kazanımı, kürtaj, doğum kontrolü, etik

Ayse DAYI