• Birincil Dil: Türkçe

  • Konu:  Kadın Araştırmaları

  • Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri

  • Yazar/lar: Derya Gül ÜNLÜ

  • Tarih: 1 Haziran 2018

Carol J. Adams tarafından kaleme alınan Etin Cinsel Politikası adlı eser, et yemenin erkek egemenliğiyle ilişkili olduğunu ve toplumun yapılanması dolayısıyla kadınlar ve hayvanlar üzerinde bir tahakküm kurduğunu ifade etmektedir. Ataerkil yapıyı eleştirel bir bakış açısıyla yorumlayan çalışma, tarihten günümüze, kadınların ve erkeklerin beslenme biçimlerinin kültürel olarak nasıl farklılaştığı ve bu farklılaşmanın sömürülen kadın ve eti yenen hayvanların aleyhine nasıl çevrildiğini eko-feminist bir bakış açısı üzerinden değerlendirmektedir. Bununla birlikte çalışma, sadece et yemek ve ataerkil dünya görüşü arasındaki ilişkiyi değil, aynı zamanda feminizm ve vejetaryenlik arasındaki kesişim noktalarını da gözler önüne sermesi bakımından önem taşımaktadır. Ayrıca çalışmanın, söz konusu kesişim noktalarını etin cinsel politikası, kayıp gönderge gibi yeni kavramsallaştırmalar üzerinden açıklamasının da önem taşıdığı düşünülmektedir. Bu bağlamda, çalışmanın temel dayanağının; erkeklerin et yemekle özdeşleştirildiğini, et yemeğe ve etin verdiği güce ihtiyaçlarının olduğunu, kadınların ise güce erkekler kadar ihtiyaç duymamaları dolayısıyla sebzelerle beslenebileceklerini varsayan toplumsal yapının sorgulanması olduğunu söylemek mümkündür. Gerçekleştirilen kitap inceleme çalışmasında da Carol J. Adams’ın ortaya koyduğu feminist-vejetaryen eleştirel kuram çerçevesince, etin cinsel politikasının toplumsal yapılanması üzerine ortaya koyduğu düşüncelere yer verilmektedir.