• Birincil Dil: Türkçe

  • Konu:  Kadın Araştırmaları

  • Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri

  • Yazar/lar: Yasemin GEZER TUĞRUL

  • Tarih: 1 Haziran 2018

Kadının hayatının en önemli dönemeçlerinden biri olarak kabul edilen anneliğe, ataerkil sistem ve din kurumu tarafından kutsal bir statü kazandırıldığı söylenebilir. Bu kutsallık, toplumsal cinsiyet rolleri aracılığıyla da kadının toplumdaki konumunu ve annelik rolünü belirlemede önemli bir yere sahiptir. Son yıllarda kendilerini dindar olarak tanımlayan kadınlar arasında İslam dininin kadına ve anneliğe bakışı ekseninde, kadına verilmiş olan annelik rolünün kadınları toplumda nasıl konumlandırdığı, kadınların anneliği nasıl anlamlandırdıkları ve içselleştirdikleri önemli tartışma konularındandır. Bu çalışma, annelik pratiğinin kültürel aktarımlar aracılığıyla nasıl yeniden üretildiğini, İslam’ın kadına bakış açısı ve feminist kuramın anneliğe ilişkin söylemleri göz önünde bulundurarak ele almaktadır. Bu amaçla makalede yazılarını dindar kadınların yazdığı bloglar içinde öne çıkan, “Reçel Blog” ve “Müslüman Anneler” bloğunun annelik kavramını nasıl algıladıkları karşılaştırılmaktadır.

Yasemin GEZER TUĞRUL