• Birincil Dil: Türkçe

  • Konu:  Kadın Araştırmaları

  • Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri

  • Yazar/lar: Nilgün DALKESEN
    Muğla Üniversitesi Tarih Bölümü

  • Tarih: 1 Haziran 2010

Destanlar ve tarihi kayıtlar ışığında farklı Türk toplumlarında cinsler arası ilişkiler Türk kadın tarihi genel olarak İslam öncesi ve sonrası olarak ele alınmakta ve bu dönemler için kadın- erkek ilişkilerinde eşitlik vardı veya yoktu yönünde genellemeler yapılmaktadır. Özellikle İslam öncesi dönemle ilgili yeterince kaynak bulunmaması sebebi ile bu dönemle ilgili yapılan çalışmalar birbirinin tekrarı niteliğinedir. Bu çalışmada, İslam kültür ve medeniyeti etkisi altına girmeden önce, Orta Asya’nın farklı zaman ve bölgelerinde yaşanan farklı siyasi, sosyal ve kültürel değişimlere bağlı olarak meydana gelen farklı kadın-erkek ilişkileri üzerinde durulmaktadır. Bu çerçevede farklı Türk toplumlarına ait çeşitli destanlar sosyolojik ve antropolojik verilerin ışığında karşılaştırmalı olarak incelenmektedir.

Orta Asya, Türk Kadını, Altaylar, Göktürkler, Uygurlar

Nilgün DALKESEN 
Muğla Üniversitesi Tarih Bölümü