• Birincil Dil: Türkçe

  • Konu:  Kadın Araştırmaları

  • Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri

  • Yazar/lar: Sermin ÇAKMAK
    Ankara Üniversitesi, Kadın Çalışmaları

  • Tarih: 1 Haziran 2010

Kadınlar, başlangıcı insanlık tarihine uzanan göç yollarında ilk günden beri yürüdüğü halde seslerini duyurabilmek için uzun yıllar beklemek zorunda kalmıştır. Göç çalışmalarında ve medyada yıllar sonra sesleri duyulduğunda ise ötekiliğin temsili “otantik kadınlar” veya erkeklere bağımlı “mağdur kadınlar” olarak anlatılmıştır. Kadınların sorunları ve mağduriyeti üzerinden şekillenen bu çalışmalar göç ve toplumsal cinsiyet ilişkisi bağlamında önemli gerçekleri görünür kılıp tartışmaya açarken, göç sürecinin kadınlar açısından olumlu olabilecek sonuçlarını silikleştirir. Bu çalışmanın amacı Türkiye’deki bir Kürt köyünden Karacadağ Almanya’ya göç eden öncü kadınların gündelik hayat deneyimlerini aktararak, göçün kadınlar açısından olumlu olabilecek sonuçlarını görünür kılmaktır. Göçmen kadınların bu süreçte yaşadıkları sorunlar bariz olmakla beraber, göç sürecini toplumsal cinsiyet temelinde tartışmak ancak bu sürecin kadınlar açısından olumlu ve olumsuz taraflarını değerlendirmekle mümkün olacaktır.

Göçmen kadınlar, Göç çalışmaları, Klasik ataerki, Mekan, Ücretli iş gücü

Sermin ÇAKMAK
Ankara Üniversitesi, Kadın Çalışmaları