• Birincil Dil: Türkçe

  • Konu:  Kadın Araştırmaları

  • Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri

  • Yazar/lar: Ayça KURTOĞLU

  • Tarih: 1 Haziran 2009

Biyolojik yeniden üretim ve cinsiyet/toplumsal cinsiyet bağlantısıyla ilgilenirken bu çalışma Türk Medeni Kanunu’nca düzenlenmiş olan cinsiyet değişitirme konusuna odaklanmaktadır. Çalışma, bu düzenlemede cinsiyet/toplumsal cinsiyet ve cinselliklerin nasıl kurgulandığını tartışmaktadır ve üretken kadınlık ve üretken erkeklik kavramlarını kullanarak söz konusu düzenlemenin cinsiyet/toplumsal cinsiyet ve cinsellik kategorilerinin bir düzen içinde tutulduğunu iddia etmektedir. Bu çalışma ayrıca, yasaların bazı kadınların annelik ve üretkenliğini ve bunu az çok sadece özel alanla ilişkili olarak değerli gördüğünü ortaya koymaktadır. Sonuç olarak, çalışma hegemon cinssellik formlarının, hem kadınları, hem transseksuelleri hem de diğer cinsel azınlıkları olumsuz etkilediğini ifade etmektedir.

Cinsiyet değiştirme, cinsel vatandaşlık, feminist hareket, LGBTT hareketi

Ayça KURTOĞLU