• Birincil Dil: Türkçe

  • Konu:  Kadın Araştırmaları

  • Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri

  • Yazar/lar: Zehra YILMAZ
    Ankara Üniversitesi, SBF

  • Tarih: 1 Ocak 2010

Serpil Sancar’ın Metis Yayınları’ndan çıkan Erkeklik: İmkansız İktidar 2009 isimli kitabı feminist tartışmalarda görece yeni ortaya çıkan bir alana, “erkekliğe” odaklanıyor. Feministler tarafından toplumsal eşitsizliğin temeli olarak görülen “erkek egemenliği” kavramından yola çıkan kitapta erkekliğin toplumsal olarak nasıl inşa edildiği, hangi araçlarla meşru kılındığı ve nasıl bir dönüşüm geçirdiği açıklanıyor. Küresel kapitalizmin piyasayı ve buna bağlı olarak toplumsal yapıyı düzenleme sürecinde toplumsal cinsiyet ilişkilerinin aldığı biçimleri feminist tartışmaların egemen yaklaşımı olan “kadınlık” üzerinden değil “erkeklik” üzerinden inceleyen bir çalışma sunuyor kitap bize. Dünyada egemen olan kapitalist sistemin ürettiği erkeklik modeli ile Türkiye’deki erkeklik biçimleri arasındaki paralellikleri açığa çıkarmaya çalışıyor. Kitap aynı zamanda son dönemlerde “erkeklik çalışmaları”nın ürettiği geniş bir literatürle de bizi tanıştırıyor.

Baba zulmü, Piyasa Zulmü, Erkeklik halleri

Zehra YILMAZ  
Ankara Üniversitesi, SBF