• Birincil Dil: Türkçe

  • Konu:  Kadın Araştırmaları

  • Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri

  • Yazar/lar: Güzin YAMANER
    Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı

  • Tarih: 1 Haziran 2010

Bu yazı, medeniyetin beşiği sayılan Avrupa’nın evrensel sanat kabul ettiği çerçevenin emperyalist ve dolayısıyla cinsiyetçi bir sistemin aygıtı olduğunu iddia etmektedir. Bu iddia ışığında bu yazı, bir yıl içinde Amsterdam ve Oslo’da katınılan iki büyük uluslararası tiyatro festivalinin deneyimiyle, Avrupa kentleri ve Türkiyelilik arasında, sanat ve cinsiyetçilik üzerine bir eleştiri yazısıdır. Bu yazı, erkek- egemen bilim dilinin kadınları tarihsel ve ideolojik olarak dışladığını ortaya koyan feminist eleştiriye yakın durmaktadır. Tüm bu bakış noktalarıyla aslında bu yazı, resmi görevle bir grup gençle beraber Türkiye’den yurt dışına gitme sürecini, Avrupa kent kültürünü ve öteki kimlikleri, sanatta cinsiyetçilikle mücadele edebilme penceresinden değerlendirme çabasındadır. Yazı, öyküsel ve ironik bir dil kullanarak, postkolonyalizmin üçüncü dünya insanına ve öteki kimliklere karşı yarattığı acımasızlığın izlerini sanat organizasyonları aracılığıyla takibi denemiştir.

Feminizm ve kolonyal kadın imgeleri, kadın tarihi, sanat ve cinsiyetçilik, kadın ve tiyatro, Doğu-Batı

Güzin YAMANER
Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı