• Birincil Dil: Türkçe

  • Konu:  Kadın Araştırmaları

  • Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri

  • Yazar/lar: Seçil DEREN

  • Tarih: 1 Ocak 2018

Bu çalışma Özgecan Aslan cinayetinin TBMM birleşimlerinde milletvekilleri tarafından nasıl konu edildiğini ele almaktadır. Pek çok araştırma Özgecan Aslan cinayetini, daha genel olarak da kadına yönelik şiddeti, Ak Partili siyasetçilerin kamusal konuşmalarının cesaretlendirdiği muhafazakar ve erkek egemen zihniyetle ilişkilendirmektedir. Bu çalışma dört partiden siyasetçilerin TBMM birleşimlerindeki konuşmalarını inceleyerek muhafazakar ve erkek egemen söylemin izlerini aramaktadır. Bunu yaparken karma yöntemle içerik analizi yapılmıştır, başka bir ifadeyle hem nicel hem de nitel içerik analizi uygulanmıştır. Özgecan Aslan’ın adının geçtiği 26 TBMM birleşiminin tutanaklarını TBMM’nin websitesinden erişilmiş ve tutanaklar incelenirken bilgisayar destekli nitel veri analizi yapılmıştır. Bu amaçla MaxQDA 2018 ve Nvivo 10 programlarından yararlanılmıştır. Bulgular, Özgecan Aslan cinayetinin TBMM’de çok gündem olmasının kamuoyundaki tepkilerle doğrudan ilişkili olduğunu, olayın hala “kadın cinayeti” olarak tanımlanmadığını, siyasal partilerin kadın cinayetlerini bireysel nedenlerle açıklama ve ağırlaştırılmış cezalarla çözümleme eğiliminin olayın toplumsal boyutunu gözardı ettiğini ortaya koymuştur. Sonuç olarak, kadına yönelik siddete karşı toplumsal tepkinin ve duyarlılığın en yüksek olduğu bir dönemde dahi, kadın ve erkek milletvekilleri, erkek egemen söylemin sınırlarını aşamamıştır.

Özgecan Aslan, TBMM, kadın cinayeti, erkek egemen söylem, bilgisayar desteklinitel veri analizi

Seçil DEREN