• Birincil Dil: Türkçe

  • Konu:  Kadın Araştırmaları

  • Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri

  • Yazar/lar: Josephine SHABANİ  Gemma TODD

  • Tarih:  1 Ocak  2018

Kadın Sünneti hakkında birçok küresel tartışma yapılmıştır; ancak, kadın sünnetinin kadınlar ve kızlar üzerindeki etkilerine bakmak gereklidir. Bu makale, Tanzanya’da kadın sünneti pratiğine ve deneyimlerine odaklanır. Makale, Tanzanya’nın 2016 Demografi ve Sağlık Anketi’ni iki amaç çerçevesinde analiz etmektedir: 1 Kimler kadın sünneti açısından risk altındadır ve neden?; ve 2 kadın sünneti pratiği sonrasında gelecek sonuçlar nelerdir?: Bu kadınlar ne gibi ilişkilere girerler ve ne gibi sosyo-ekonomik statüler kazanırlar? Sonuçlar, görüşülen kadınlardan %10,48’nin kadın sünneti deneyimine sahip olduğunu göstermiştir. Bu vakaların çoğunluğu genç yaşta gerçekleşmiş %51’i sekiz yaşın altında ; ve geleneksel sünnetçiler tarafında yapılmıştır %65 . İkinci olarak, kadın sünneti deneyimi kırsal bölgelerde yaşayan kadınlarda ve Manyara, Arusha, Singida, Dodoma ve Mara’yı da kapsayan, Orta ve Kuzey bölgelerinde en yüksektir. Bu makalenin Temel katkılarından birisi, kadın sünnetinin gelecek hayat açısından sonuçlarının belirlenmesi hususundadır: kadın sünneti deneyimi sünnetten sonraki hayatta vuku bulan belirli ilişkiler, özellikle de belirli partnerlerle olan ilişkiler ile bağdaştırılmaktadır. Sonuçlar, uzmanların, politika yapıcıların ve farklı düzeylerdeki toplum üyelerinin kadın sünnettini engelemek için hareket etmeleri gerekliliğini işaret etmektedir.