• Birincil Dil: Türkçe

  • Konu:  Kadın Araştırmaları

  • Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri

  • Yazar/lar: Feyza SOLMAZ

  • Tarih: 1 Ocak 2018

Çeviri alanında erek odaklı çevirinin merkez konuma gelmesiyle, çeviri alanında yüzyıllardır Anglo Sakson-Avrupa ekseninde yoğunlaşan kaynak metinlere bağlı olarak görünmez hale gelen insan hakları, cinsiyet, çeşitli kültürler, azınlık gruplar ve olgular aynı zamanda çeviride görünürlük kazanmaya başladı. 1980’ler sonrası çeviri kuramlarının odak noktalarından birisi olan cinsiyet ve kuir çeviri konuları, 1990’larda gerek sosyo-politik gerek dilbilimsel alanda sesini duyurmaya başladı. 1990’lar sonrası şekillenen ve çeviribilimin içinde etkili bir biçimde ilerleyen aktivist çeviri kuramlarından birisi olan kuir çeviri, ülkemizde de akademik ve sosyolojik alanda yer edinmeye ve incelenmeye başlandı. Kuir teori, kuir dilleri ve çeviride cinsiyet konuları ulusal ve uluslararası platformda aktif bir şekilde işlenmeye ve bu konuların üzerine sayısız akademik makale yayınlanmaya başlandı. Bu makalede, kuir kültürü, çevirisi ve dillerinin uluslararası bağlamdaki güncel konumu, Türkiye’deki mevcut çalışmalar, Amerikan gey yazınının ilk eserlerinden sayılan, Türkçeye 1998 yılında Fatih Özgüven tarafından çevrilen Kent ve Tuz The City and The Pillar eseri çeviri eleştirisi bağlamında incelenecektir.

çeviribilim, Camp Talk, LGBT, kuir, Kent ve Tuz
Feyza SOLMAZ