• Birincil Dil: Türkçe

  • Konu:  Kadın Araştırmaları

  • Araştırma Bölümü: Araştırma Makaleleri

  • Yazar/lar: Hakan TOPAL

  • Tarih: 1 Haziran 2009

Bu çalışma evden çalışmaya ve eviçi emeğe dair mevzuları küresel iş pratiği hallerine referansla inceliyor ve ağ kuran alternatifleri analiz ediyor. Her yeni ağ başarısına ve hatalarına göre incelenmesi geren bir potansiyel oluşturuyor. 2002 senesinden başlayan Knit++ by xurban_collective ağında örgü hem mecazi ve hem de edebi anlamlarıyla değerlendiriliyor. Bu proje, örgü modeli üzerinden ve eviçi üretimi merkeze alarak sosyal ağ meselesine eleştirel olarak bakıyordu. Bu sanat projesi on dokuzuncu yüzyıl tekstil üretimi ile yirminci yüzyıl kültürel üretiminin teknik ve mekansal durumu arasındaki karşılaştırmayı esas alıyordu.

Ağlar, eviçi emek, kültür, küreselleşme

Hakan TOPAL